Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Enskede

Hänt på stadsdelsnämnden 2013-02-07

Plötsligt hände det. Utvärderingen av Caremadrivna pensionärshemmet Högdalens vård- och omsorgsboende var på tapeten. Rosa Lundmark, jag och S samt i någon mån Mp uppmärk-sammade bristerna med bland annat ofullständiga journaler och vårdplaner. Men också att trädgårdsdelen och gymmet ännu inte är på plats, som man lovat i anbudet för 5 år sedan. Detta är allvarligt av konkurrensskäl. Carema kan ju med dessa löften ha kammat hem kontraktet. Andra bolag, som la anbud, kan ju med rätta se detta som ett fult tricks. Men mest drabbas de boende då de går miste om viktiga aktiviteter. För Carema blir det en...