Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Enskede

Sett på TV

Efter en god fiskgryta med ett strävt Riojavin såg vi på TV-nyheterna. Rafflande nyheter, Den Svenska flottan, upp till två hundra man, jagade främmande U-båtar i Kanholmsfjärden. Den är visserligen ganska djup på sina ställen, men det är ganska långt in i skärgården .Förekomst av främmande U-båtar där skulle vara oerhört kaxigt och arrogant av oinbjudna örlogsmän. Min första tanke var att nu har inte Carl Bild varit utan ämbete mer än en vecka och nu har vi återigen ubåtskränkningar från öst, en tanke som ännu ljuder som en dov uthållig och ganska vacker celloton i bakgrunden av mitt medvetande....

Sett på TV

Efter en god fiskgryta med ett strävt Riojavin såg vi på TV-nyheterna. Rafflande nyheter, Den Svenska flottan, upp till två hundra man, jagade främmande U-båtar i Kanholmsfjärden. Den är visserligen ganska djup på sina ställen, men det är ganska långt in i skärgården .Förekomst av främmande U-båtar där skulle vara oerhört kaxigt och arrogant av oinbjudna örlogsmän. Min första tanke var att nu har inte Carl Bild varit utan ämbete mer än en vecka och nu har vi återigen ubåtskränkningar från öst, en tanke som ännu ljuder som en dov uthållig och ganska vacker celloton i bakgrunden av mitt medvetande....