Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Enskede

Sverige stödjer kärnvapenförbud… eller inte

Sveriges regering har lovat att arbeta för ett världsomfattande kärnvapenförbud i FN tillsammans med en stor majoritet av medlemsländerna… men har inga riktiga, egna idéer om hur och undviker att ta konkreta steg i sitt eget land. Det framgick av interpellationsdebatten mellan utrikesminister Margot Wallström och Stig Henriksson (v). Sverige valde att den 27 oktober 2016 att rösta för FN resolution L. 41 som uppmanade medlemsländerna att arbeta för kärnvapenförbud. Den hade antagits med 123 röster för. 38 mot och 16 nedlagda röster. Mot förväntningarna röstade Sverige för. Moderata och liberala företrädare protesterade. Moderate riksdagsmannen Hans Wallmark klagade över att...

Skatorna

Utanför mitt köksfönster bygger ett par skator ett bo i en pil på gården. Jag kan inte säkert säga vem som är hannen och vem som är honan. Men jag tror att det är hon som tar emot de böjliga pinnarna som han så stolt flyger in med hela tiden. Flitig. Hon tar emot dom och trär och tråcklar ihop det till ett bo, en korg. Där tänkte hon lägga sina ägg, när boet är klart. I kvällningen och på natten sitter de intill varandra inne i grenverket som ännu inte är lövat i siluett mot den mörknande himlen. Två...

Ute på torgmöte

Enskedevänstern hade torgmöte i Dalens centrum. Jens Holm, riksdagsman för området, tittade förbi. Här tillsammans med Ewa Pååg.

Elefanten i rummet

Välfärdsutredningen föreslår hur samhället skall säkerställa att offentliga medel används till vad de är avsedda för. Ilmar Reepalu är färdig med utredningen och med förslag på hur vinstuttag skall begränsas så att större överskott i privat drivna skolor, sjuk- och omvårdnadsverksamheter och socialtjänst återinvesteras i stället för att delas ut till aktieägarna och hamnar i skatteparadis. Detta berättade han om för några veckor sedan vid ett möte på landstingshuset. En nationalekonom och fd M-riksdagsman som numera har bytt sida, i alla fall i denna fråga, talade särskilt om hur olämpligt det är att bedriva skolverksamhet som aktiebolag. Utredningen skall nu...