Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Enskede

Om Nya Karolinska Sjukhuset

moment:teater var nästan fullsatt när Svenska Dagbladets journalister Fredrik Mellgren och Henrik Ennart redogjorde för sin prisbelönta, undersökande journalistik om turerna kring Nya Karolinska Sjukhuset och hur man lyckades förvandla det till världens dyraste sjukhus. Enda klagomålet från publiken var att man gärna hade haft med någon av de beslutsfattare som var med och drev igenom affären, om än bara för att hänga från rånocken.

Ryska Rör

Att Slite fick nej på lagring av ryska rör till gasledningen North Stream 2 irriterar mig allt mer. Gasen kommer säkerligen ersätta stora mängder kol. Vinsten blir halverade utsläpp av koldioxid (CO2). Alltså en rejäl minskning, som får klimatet att hurra. Slite och Gotland gör en kraftig förlust, då de missar nya jobb och intäkter. Dessutom stärker handel mellan folken freden bra mycket bättre än krigsövningar i Östersjön. Vi har alltså ökat spänningen mot Ryssland istället för att minska den. ”Risken för ökat spionage” låter som en konstlad förklaring. Och är det inte också ett underkännande av all ny militär...