Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Enskede

Nya Karolinska Sjukhuset

Bygget av värdens dyraste sjukhus utgör en vattendelare i svensk förvaltningstradition, i sättet att hantera allmänna medel, i ämbetsmannaansvar, i hederlighet. Ingen ansvarig tycks vara möjlig att spåra. De stora merkostnaderna kan liknas vid en stöld från det allmänna. För enskildas vinning. Vår gemensamma sjukvård har bestulits på miljarder. Det här skall Moderaterna inte komma undan med. Gustav Wasa hade varit pist off om han levat. Som han var på danskarna. Gammal kung som han var. Offentlig Privat Samverkan , OPS, var ifrån början förutsättningarna enligt Moderaternas beslut. Trots att det var välkänt att det var dyrt, trots att flera...