Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Enskede

Jens Holm presenterar sin bok

Jens Holm, riksdagsledamot och Vänsterpartiets talesperson i miljö- och klimatfrågor, presenterar sin nya bok ”Om inte vi, vem?” På inbjudan från Enskedevänstern, moment:teater, den 9 maj.

Örfilar

En dubbelspårig snabbjärnväg mellan Arlanda och Stockholms centrum. Behövs. Moderaterna väljer att ett riskkapitalbolag skall finansiera. Banan är betald för länge sedan men avtalet innebär att samhället inte får störa businessen. Det kostar 150 riksdaler att kliva av pendeltåget på Arlandas station. Pengar som går direkt till riskkapitalbolagets ägare. Svenska folkets urgamla rätt att sig själv beskatta är satt ur spel. En moderat örfil. Nya Karolinska Sjukhuset är ett husbygge med ett driftsavtal, skräddarsytt för riskkapitalbolag, inte för stockholmarnas behov av sjukvård. Oerhört välbetalda, och okontrollerade amerikanska konsulter anlitas för att implementera en helt ny driftsform som är oprövad och...

USA:s nya tullar

Att vi ska ge igen är tonen i EU:s utspel. Medierna för fram att fler i USA kommer förlora jobben om dom inför de planerade tullar på stål och aluminium. Hur slår den logiken hos oss om vi inför tullar på amerikanska varor? Därtill blir det högre priser på de amerikanska varor vi köper i butiken. Är OK för mig, men tycker alla om att juicen går upp i pris? Kan EU vända ”andra kinden till” och avstå från reflexmässiga motåtgärder? I Sverige betonar vi gärna att vi värnar frihandel. Ändå är vi med i tullunionen EU. v.9/-18 Lars Sterneby

Elefanten i rummet

Välfärdsutredningen föreslår hur samhället skall säkerställa att offentliga medel används till vad de är avsedda för. Ilmar Reepalu är färdig med utredningen och med förslag på hur vinstuttag skall begränsas så att större överskott i privat drivna skolor, sjuk- och omvårdnadsverksamheter och socialtjänst återinvesteras i stället för att delas ut till aktieägarna och hamnar i skatteparadis. Detta berättade han om för några veckor sedan vid ett möte på landstingshuset. En nationalekonom och fd M-riksdagsman som numera har bytt sida, i alla fall i denna fråga, talade särskilt om hur olämpligt det är att bedriva skolverksamhet som aktiebolag. Utredningen skall nu...