Kåseri

Moderaterna måste skiljas från Stockholm läns landstings styre.

Moderaterna måste skiljas från Stockholm läns landstings styre.

De är väldigt komprometterade. Två moderater som varit styrande under förra mandatperioden; Filippa Reinfeldt och Katharina Elmsäter- Svärd har åstadkommit mycket stor skada. De är numera avlönade av sina rättmätiga uppdragsgivare, den privata vården respektive byggherrarnas intresseförening. Det handlar om kostnadsdrivande privatiseringar och oproffsiga upphandlingar med flaggskeppet , eller rättare spökskeppet, Nya Karolinska Sjukhuset, NKS ,som främsta exemplet på misslyckande. De var inte ensamma men de symboliserar vanstyret. Många borgerliga kandidater till det kommande landstingsvalet är medskyldiga. Någon självrannsakan har inte skett. Moderaterna rycker på axlarna som om de ville säga att ”shit happens”. Partiet och dess PR-män försöker ligga lågt eller skyla över kritiken. De såg hur man kunde göra vården profitabel och lät privatisera där det gick att tjäna pengar. Det har dom varit framgångsrika i. Synd att de har varit så lättlurade av välsmorda lycksökare. Kan det ha att göra med att de är just moderater? Det kan faktiskt inte uteslutas.

Dom var mycket aktiva i genomförandet av upphandlingen trots att det endast fanns en budgivare och trots att den dåvarande regeringen Reinfeldt avrådde på det bestämdaste från OPS-lösningen med finansiering från ett riskkapitalbolag. I ett skatteparadis. En stor del av landstingets pengar kommer för decennier framåt att gå till en ö i engelska kanalen. Trots att alla vet, och visste redan då, att landstinget kan låna till mycket lägre räntor.

Samhällets sjukvård skall vara behovsanpassad inte marknadsanpassad? Moderaterna har visat att dom har ledare som inte kan se skillnad. Eller som inte bryr sig.

Moderaterna har inte tagit ansvar för NKS´s kostnader eller den extrema omorganisationen av sjukvården där. Dom kan inte få fortsätta att styra. Och vad skall vi göra med Skanska? Har dom inte diskvalificerat sig för offentliga uppdrag för lång tid framåt? Som tack för miljardvinster anställer dom Katharina Elmsäter Svärd (M) som chef för sin branschorganisation. Hon tycks ha fått sitt gods, sin förläning, som ”duktiga” administratörer fick under de gamla aristokraternas styrelsetid.

Landstingsinvånarnas behov har till stor del negligerats. Hur används samhällets resurser? Stockholmarna skall inte finansiera oseriös forskning, läs Machiarinis plaststrupar, på bekostnad av en proffsig bassjukvård. Den psykiska ohälsan ökar, särskilt bland ungdomar. Den är svår att profitera på, och är därför styvmoderligt behandlad av moderaterna.

Akutkliniken på NKS tar bara emot liggande patienter. Det har lett till en okontrollerad överbelastning på länets övriga sjukhus. En akutklinik som sorterar bort dom som bedöms som för friska kommer att tappa kompetens. Till den akutavdelningen söker sig ingen läkare som vill bli bra på just akutmedicin. Det fattar inte konsultpojkarna och inte heller moderaterna i landstinget. Man har slagit sönder den välbeprövade klinikindelningen för ett oprövat system som amerikanska konsulter försökt klämma in med skohorn, över huvudet på personal. Sjukhuset och det nya sättet att organisera patientflödet skall gynnar forskningen som klinisk prövning av läkemedel eller kirurgiska innovationer är det tänkt. Marknadsdriven forskning är drivkraften. Framför bassjukvård. Den som alla vet är mest kostnadseffektiv. Kopplingarna till Karolinska Institutet är påtagliga. Nobelpriset triggar alla tycks det. Karolinska är tänkt som ett specialistsjukhus där patienterna anländer med färdiga diagnoser som experternas experter skulle utöva sin magi på med hjälp av närheten till forskningen. Moderaterna drömmer om spjutspetsforskning, dom vill väl bli gamla men dom saknar den split vision som krävs för att styra i Stockholmarnas intresse. Marknadstänket gör att alltmer av samhällets resurser på sjukvård går till de som efterfrågar framför de som behöver. Ingen tar på sig skulden för Nya Karolinska Sjukhusets alla fördyrningar och tillkortakommanden. Hitintills har vi sett korruption, underentreprenörer som inte betalt varken lön eller skatt, planeringsfel, byggfel och vårdköer. Konsulterna och juristadvokaterna våldtog, med moderaternas benägna bistånd, planering och upphandling av NKS. Fäktandes med hemlighetsarrangemang. Shit happens!

Moderaterna måste skiljas från Stockholm läns landstings styrelse.

Enskede augusti 2018

Rolf Brattström

Kommentarer är avstängda.