Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Enskede

Bostadspolitiken

  Enskedevänstern hade ordnat seminarium om bostadspolitiken i moment:teater. Deltagande var Lennart Weiss, Ann-Margarethe Livh och Simon Safari. Bland synpunkterna nämndes behovet en statlig byggnadsbank. Tanken bakom är denna: just nu ligger all låneverksamhet till byggverksamheten i Sverige i händerna på tre eller fyra affärsbanker. Det faktum att de är så få bidrar till att de kan salta räkningarna. Staten kan pressa priserna. Lägg därtill att staten är en av de mest kreditvärdiga institutioner som finns.