Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Enskede

Bostadspolitiken

  Enskedevänstern hade ordnat seminarium om bostadspolitiken i moment:teater. Deltagande var Lennart Weiss, Ann-Margarethe Livh och Simon Safari. Bland synpunkterna nämndes behovet en statlig byggnadsbank. Tanken bakom är denna: just nu ligger all låneverksamhet till byggverksamheten i Sverige i händerna på tre eller fyra affärsbanker. Det faktum att de är så få bidrar till att de kan salta räkningarna. Staten kan pressa priserna. Lägg därtill att staten är en av de mest kreditvärdiga institutioner som finns.

Nya Karolinska Sjukhuset

Bygget av värdens dyraste sjukhus utgör en vattendelare i svensk förvaltningstradition, i sättet att hantera allmänna medel, i ämbetsmannaansvar, i hederlighet. Ingen ansvarig tycks vara möjlig att spåra. De stora merkostnaderna kan liknas vid en stöld från det allmänna. För enskildas vinning. Vår gemensamma sjukvård har bestulits på miljarder. Det här skall Moderaterna inte komma undan med. Gustav Wasa hade varit pist off om han levat. Som han var på danskarna. Gammal kung som han var. Offentlig Privat Samverkan , OPS, var ifrån början förutsättningarna enligt Moderaternas beslut. Trots att det var välkänt att det var dyrt, trots att flera...

Om Nya Karolinska Sjukhuset

moment:teater var nästan fullsatt när Svenska Dagbladets journalister Fredrik Mellgren och Henrik Ennart redogjorde för sin prisbelönta, undersökande journalistik om turerna kring Nya Karolinska Sjukhuset och hur man lyckades förvandla det till världens dyraste sjukhus. Enda klagomålet från publiken var att man gärna hade haft med någon av de beslutsfattare som var med och drev igenom affären, om än bara för att hänga från rånocken.

Dikt om försvarspolitiken

Försvarspolitisk arena håller utfrågningar med de politiska partierna under Almedalsveckan. Riksdagsledamot Stig Henriksson lade fram Vänsterpartiets syn på säkerhetspolitiken med rapp den 5 juli. Vänsterns försvarspolitik är ingen annans lik Tre minuter kan ge en panik Men sakargument överröstar skrik Så:Ska vi öka fredens chanser Bör vi akta oss för allianser Både dem i riksdan men också NATO-klubben För blir det krig då är vi med på stubben med ett NATO i krig kan vi aldrig gå fri Smäller de så är vi me. Det är Natos enda garanti. Men bland de mest prekära är att vi bara snackar det...

Sverige stödjer kärnvapenförbud… eller inte

Sveriges regering har lovat att arbeta för ett världsomfattande kärnvapenförbud i FN tillsammans med en stor majoritet av medlemsländerna… men har inga riktiga, egna idéer om hur och undviker att ta konkreta steg i sitt eget land. Det framgick av interpellationsdebatten mellan utrikesminister Margot Wallström och Stig Henriksson (v). Sverige valde att den 27 oktober 2016 att rösta för FN resolution L. 41 som uppmanade medlemsländerna att arbeta för kärnvapenförbud. Den hade antagits med 123 röster för. 38 mot och 16 nedlagda röster. Mot förväntningarna röstade Sverige för. Moderata och liberala företrädare protesterade. Moderate riksdagsmannen Hans Wallmark klagade över att...