Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Enskede

Moderaterna måste skiljas från Stockholm läns landstings styre.

Moderaterna måste skiljas från Stockholm läns landstings styre. De är väldigt komprometterade. Två moderater som varit styrande under förra mandatperioden; Filippa Reinfeldt och Katharina Elmsäter- Svärd har åstadkommit mycket stor skada. De är numera avlönade av sina rättmätiga uppdragsgivare, den privata vården respektive byggherrarnas intresseförening. Det handlar om kostnadsdrivande privatiseringar och oproffsiga upphandlingar med flaggskeppet , eller rättare spökskeppet, Nya Karolinska Sjukhuset, NKS ,som främsta exemplet på misslyckande. De var inte ensamma men de symboliserar vanstyret. Många borgerliga kandidater till det kommande landstingsvalet är medskyldiga. Någon självrannsakan har inte skett. Moderaterna rycker på axlarna som om de ville säga att...

En arbetsmiljöfråga

Ledarskribenterna i våra stora borgerliga morgontidningar har det inte lätt. De tvingas ständigt förflytta sig högerut, allteftersom normaltonen vulgariseras, understundom ut på mycket svag is för att ändå skriva om och kommentera samhällsutvecklingen från just höger som är deras levebröd. Att skriva att hustrumisshandel är starkt ärftligt utan att ange om det är frågan om speciella DNA-kombinationer eller om det välkända begreppet socialt arv spelar roll är att göra det lätt för sig. Att skjuta från höger från tunn is. Häromdagen skrev någon att flygskatten enligt statistik lett till att flygandet minskat, att vissa linjer kanske måste läggas ned (och...

Majdikt

Idag har jag ingenting att skriva Ingenting har hänt, skett eller passerat Utom att solen nog har gjort sin ban bak regniga moln på sin himmelsskiva Men det märkte jag inte har inte ens om det fantiserat I kylan jag mötte en ensam humla Brummande sökte den näring i mitt ansikte Jag hade ingenting att ge Tänk om man den hjälpa kunde Trump har erkänt halva inne På ett glipande kvinnolinne Ingenting har hänt I alla fall inte än(t) Rolf Brattström

Elefanten i rummet

Välfärdsutredningen föreslår hur samhället skall säkerställa att offentliga medel används till vad de är avsedda för. Ilmar Reepalu är färdig med utredningen och med förslag på hur vinstuttag skall begränsas så att större överskott i privat drivna skolor, sjuk- och omvårdnadsverksamheter och socialtjänst återinvesteras i stället för att delas ut till aktieägarna och hamnar i skatteparadis. Detta berättade han om för några veckor sedan vid ett möte på landstingshuset. En nationalekonom och fd M-riksdagsman som numera har bytt sida, i alla fall i denna fråga, talade särskilt om hur olämpligt det är att bedriva skolverksamhet som aktiebolag. Utredningen skall nu...